THE EDUCATION OF THE INDIVIDUAL REQUIRES HIS INCORPORATION INTO SOCIETY AND INVOLVES HIS LINKS WITH SOCIETY AT LARGE.

WILHELM VON HUMBOLDT
Lat|Rus


KLIENTI UN PARTNERI

            
              
            
                     
                    
                     
 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība

 

 

Nīcas novada pašvaldība

                      
                  
 

 

Saulkrastu novada dome

         
                   
                       
                         
     
              Sākums
               

News

DU / TWITTER